Адвокатско друштво ТЕМИС СБ од Скопје е основано на 07.06.2009 година од страна на адвокат Бојан Богоески и адвокат Синиша Димитровски како основачи и партнери во друштвото. Двајцата адвокати пред да го основаат друштвото работат како самостојни адвокати од 2006 година во заедничка канцеларија. Во текот на досегашното работење на друштвото, истото се специјализираше во неколку области од правото и тоа:

Адвокатското друштво врши и дава услоги во вид на правни совети, застапување пред сите надлежни судови и институции, останати правни и физички лица.

Овие активности опфаќаат комплетна правна услуга во вид на :