Во моментот се врши измена.

Акдвокатското друштво застапува повеќе домашни и странски трговски друштва.

Фирми кои друштвото ги застапува:

 • ТЕЛЕКАБЕЛ Скопје
 • БИОТЕК  Скопје
 • АХЕМА СКОПЈЕ
 • ЛЕННИ КОМПАНИ   Скопје
 • ПРОКАР 08 Струмица (Србија Бугарија);
 • ОМЈА Минерали Скопје (Швајцарија)
 • ПАСТОРЛУКС  Скопје
 • БАЛКАН НЕДВИЖНОСТИ
 • МЕБЕЛ ТРЕЈД Виница
 • БОРДИНГ Виница
 • ПАСТОР УНИВЕРЗАЛ Скопје
 • УНИВЕЗ Делчево
 • БК МЕБЕЛ Скопје
 • МЕГАФЕШН Скопје
 • ОУ Кузман Јосифовски Питу Скопје;
 • ОУ Кирил Пејчиновиќ Скопје
 • ОУ Невена Геориева Дуња Скопје
 • ОУ Св. Климент Охридски Скопје
 • РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ Скопје
 • ПАЛКО ИНЖЕНЕРИНГ Скопје
 • ВАРУН  (Индија)
 • МИА ИНТЕРНАЦИОНАЛ Скопје
 • FICE Macedonia
 • Филмски фестивал МАКЕДОКС
 • БЕТИН (Италија, Албанија)
 • ТУ ГАЈС СКОПЈЕ (САД)
 • Билд Констракшн Куманово
 • Екомонт Дизајн Скопје